Η εταιρία μας προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένοι. Δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων όπως επίσης και στις ασφαλίσεις ζωής και Υγείας.

Θεσσαλονίκη : 2310 264808 | Πρέβεζα: 26820 89257 info@cosmosunion.gr

ασφάλιση κατοικίας

Tο σπίτι μας αποτελεί το πιο σημαντικό απόκτημα στη ζωή μας. Εκεί διαπλάθεται ο χαρακτήρας τα πρώτα χρόνια της ζωής μας, εκεί μαθαίνουμε να συνυπάρχουμε με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειάς μας, εκεί φροντίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους, εκεί δημιουργούμε αναμνήσεις μιας ζωής. Το σπίτι μας είναι ο χώρος που μάς γαληνεύει, κατά τη διάρκεια της δύσκολης καθημερινότητας που όλοι αντιμετωπίζουμε

επιλέξτε εταιρεία

για να δείτε τα προγράμματα και χρήσιμα αρχεία

Χρήσιμα Αρχεία

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Προγράμματα

2000px-ERGO_Kindlustusgrupi_logo.svg
ΚΑΛΥΨΕΙΣ Simple
Plus
Advanced
Plus
Total
Plus
Superior
Plus
DomusDomus
Plus
Πυρκαγιά
Κεραυνός
Καπνός
Έκρηξη
Πυρκαγιά από δάσος
Πτώση αεροσκάφους
Πρόσκρουση οχήματοςΠ.Κ
Αμοιβή αρχιτεκτόνων/ μηχανικών - Έξοδα έκδοσης αδειών. 20% του κεφαλαίου κτιρίου, με max 20.000 €Π.Κ
Αποκομιδή συντριμμάτων (5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου)Π.Κ
Τρομοκρατικές ενέργειεςΠ.Κ
Στάσεις, Απεργίες, Πολιτικές ταραχές και Κακόβουλες ενέργειες.Π.Κ
Ζημιές κατά την πυρόσβεση
Έξοδα περιορισμού ζημιάς
Εναλλακτικές πηγές ενέργειας (ηλιακοί θερμοσίφωνες, αντλίες θερμότητας και ατομικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου). 20% του συνολικού κεφαλαίου με max 5.000 €.
Αποζημίωση σε αξία καινούργιου (new for old σε κτίρια κατοικιών ηλικίας μέχρι 40 ετών και οικιακό εξοπλισμό ηλικίας μέχρι 15 ετών)
Αναλογία κοινόχρηστων χώρων
Προστασία υπασφάλισης
Πλημμύρα, Θύελλα, καταιγίδα, χιόνι, χαλάζι Π.Κ
Θραύση σωληνώσεων Π.Κ
Έξοδα άντλησης νερών (1% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με min 1.000 € και max 3.000 €) Π.Κ
Κάλυψη διερευνητικών εργασιών & ζημιών στις σωληνώσεις για κτίρια ηλικίας μέχρι 30 ετών ή 10ετούς συνεχούς ασφάλισης στην ERGO. 5% του κεφαλαίου κτιρίου με min 1.000 € και max 5.000 €
Πτώση δέντρων - στύλων από τυχαία αιτία Π.Κ
Αστική ευθύνη από καλυπτόμενο κίνδυνο. Περιλαμβάνεται και η Α.Ε. ενοικιαστή προς ιδιοκτήτη ή ιδιοκτήτη προς ενοικιαστή (40% του κεφαλαίου με max 50.000 €) Π.Κ
Γενική Αστική Ευθύνη (20% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με max 25.000 €)
Έξοδα μεταστέγασης για περιπτώσεις ιδιοκατοίκησης ή μίσθωσης ακινήτου (3% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με max 6.000 €)
Κάλυψη του περιεχόμενου εκτός κατοικίας (σε χώρο προσωρινής διαμονής σε περίπτωση μεταστέγασης)
Προσωπικό ατύχημα εντός κατοικίας του Λήπτη της Ασφάλισης, του/της συζύγου και των ανήλικων τέκνων (Θ.Α., Μ.Ο.Α. & Μ.Μ.Α. 5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με max 10.000 €)
Θραύση κρυστάλλων, υαλοπινάκων και καθρεφτών (3% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με max 3.000 €) Π.Κ
Περιεχόμενο Τραπεζικής θυρίδας 10.000 € από φωτιά, κλοπή από διάρρηξη, ληστεία, έκρηξη και σεισμό (εφόσον καλύπτεται ο σεισμός)
Βραχυκύκλωμα χωρίς εστία φωτιάς (3% του συνολικού ασφαλιζομένου κεφαλαίου με max 5.000 €) Π.Κ
Κλοπή οικοσκευής με διάρρηξη ή ληστεία
Ληστεία κοσμημάτων μέχρι 500 €. Σε περίπτωση χρηματοκιβωτίου, η κάλυψη αυξάνεται σύμφωνα με τα όρια της επόμενης κάλυψης
Κλοπή κοσμημάτων (διάρρηξη ή ληστεία) εντός πακτωμένου ή εντοιχισμένου χρηματοκιβωτίου, από ληστεία ή διάρρηξη του χρηματοκιβωτίου (20% του κεφαλαίου περιεχομένου με max 3.000 €)
Ζημιές κλοπής στο περιεχόμενο
Ζημιές κλέφτη στο κτίριο (3% του συνολικού ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ελάχιστο ποσό 1.500 €)
Ζημιές κλέφτη στο κτίριο (3% του συνολικού ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ελάχιστο ποσό 6.000 €) Π.Κ
Απώλεια ενοικίων (10% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου του κτιρίου με ανώτατο ποσό 12.000 €)
Αντικατάσταση μη ζημιωθέντων υλικών (5% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου κτιρίου με ανώτατο ποσό 1.500 €)
Σεισμός (με απαλλαγή 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου)Π.ΚΠ.ΚΠ.ΚΠ.Κ
Αλλοίωση τροφίμων σε ψυγεία (1.500 €)
Συμμόρφωση με κανονισμούς (20% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου κτιρίου με ανώτατο όριο 15.000 €)
Αντικατάσταση κλειδαριών (3.000 €)
Κάθε άλλο τυχαίο γεγονός (all risks)
Δόση Στεγαστικού Δανείου. 2% του ασφαλιζομένου κεφαλαίου κτιρίου με ανώτατο ποσό 5.000 €. Π.Κ
Νομική Προστασία DAS Hellas (3.000 €)Π.ΚΠ.ΚΠ.ΚΠ.ΚΠ.ΚΠ.Κ
Απαλλαγές
σε κάθε ζημιά φωτιάς και ζημιών από σεισμόποσοστό 2% επί του ασφαλιστικού ποσού κτιρίου και περιεχομένου.
σε κάθε ζημιά βραχυκυκλώματος150€
σε κάθε ζημιά ζημιών κλέφτη150€
σε κάθε ζημιά κλοπής μετά από διάρρηξη/ληστείαποσοστό 10% επί της οφειλόμενης αποζημίωσης με ελάχιστο όριο το ποσό των 300 € για μόνιμη κατοικία και 750 € για εξοχική κατοικία.
σε κάθε ζημιά από πλημμύρα-θύελλα-καταιγίδα-χιόνι-βάρος χιονιού-χαλάζι-διάρρηξη σωληνώσεων- σε όροφο ποσοστό 10% της οφειλόμενης αποζημίωσης, με ελάχιστο όριο το ποσό των 300 € για μόνιμη
κατοικία και 450 € για εξοχική κατοικία
- σε ισόγειο ή υπόγειο 10% της ζημιάς με ελάχιστο όριο το ποσό των 600 € για μόνιμη και 750 € για
εξοχική.
- σε όροφο και ισόγειο ή υπόγειο ταυτόχρονα (μεζονέτες) μία απαλλαγή 10% της ζημιάς με ελάχιστο όριο
το ποσό των 600 € για μόνιμη και 750 € για εξοχική.
σε κάθε ζημιά κάθε άλλου τυχαίου γεγονότος500€

Χρήσιμα Αρχεία

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Προγράμματα

eurolife
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑMULTIHOME ΕΥΕΛΙΚΤΟMULTIHOME ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΚΤΙΡΙΟΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
ΠΥΡΚΑΓΙΑ & ΚΕΡΑΥΝΟΣ (συμπεριλαμβάνεταικαι το βραχυκύκλωμα )
ΕΚΡΗΞΗ(συμπεριλαμβάνονταιζημίες στο ίδιο το αντικείμενο μέχρι €3000)
ΚΑΠΝΟΣ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ
ΠΤΩΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ
ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΠΤΩΣΗ ΔΕΝΤΡΩΝ
ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΑΠΟ ΔΑΣΟΣ
ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΥΝΤΡΙΜΜΑΤΩΝ15.000€25.000€
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ -ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ5.000€10% ασφαλιζόμενου κεφαλαίου
ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΩΝ (επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου)10%10% ασφαλιζόμενου κεφαλαίου
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΠΌ ΠΥΡΚΑΓΙΑ Ή ΕΚΡΗΞΗ30.000€
ΚΛΟΠΗ
ΣΕΙΣΜΟΣΠ.ΚΠ.Κ
Π.ΚΠ.Κ
ΚΑΘΙΖΗΣΗ / ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΠ.ΚΠ.Κ
Π.ΚΠ.Κ
ΔΙΑΡΡΟΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣΠ.ΚΠ.ΚΝ√ (min απαλλαγή 450€)√ (min απαλλαγή 450€)
ΠΛΗΜΜΥΡΑ, ΘΥΕΛΛΑ, ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ, ΧΙΟΝΙ, ΒΑΡΟΣ ΧΙΟΝΙΟΥ, ΧΑΛΑΖΙ, ΠΑΓΕΤΟΣΠ.ΚΠ.Κ√ (min απαλλαγή 450€)√ (min απαλλαγή 450€)
ΑΠΩΛΕΙΑ ΝΕΡΟΥ250€ (Π.Κ)250€
ΣΤΑΣΕΙΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ, ΟΧΛΑΓΩΓΙΕΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΑΡΑΧΕΣΠ.ΚΠ.Κ
ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣΠ.ΚΠ.Κ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝΠ.ΚΠ.Κ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ50.000€ (Π.Κ)50.000€ (Π.Κ)
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ ΤΡΙΤΟΥΣ ΑΠΌ ΝΕΡΑ25.000€(Π.Κ)
ΖΗΜΙΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟ ΔΙΑΡΡΗΞΗ (ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ)5% (Π.Κ)5%
ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ3000€ (Π.Κ)
ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ,ΕΞΟΔΑ & ΖΗΜΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ10% με max 5.000€
ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ1.500€
ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ1.200€
ΤΥΧΑΙΑ ΖΗΜΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ1.200€
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ10% με max 5.000€
ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΟ (επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου)2,50%
ΚΑΛΥΨΗ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου)2,50%
ΘΡΑΥΣΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ & ΕΞΟΔΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ1.000€
ΕΞΟΔΑ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ500€
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ250€
ΘΡΑΥΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ1.500€
ΘΡΑΥΣΗ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ1.000€
ΘΡΑΥΣΗ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ1.000€
ΕΝΟΙΚΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΩΝΜέχρι 10% του συνολικού κεφαλαίου με max 30.000€

Χρήσιμα Αρχεία

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Προγράμματα

generali
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ HOME MADEHOME STYLEΑΠΑΛΛΑΓΗ
ΠυρκαγιάΟικοδομή & Περιεχόμενο
ΚεραυνόςΟικοδομή & Περιεχόμενο
ΈκρηξηΟικοδομή & Περιεχόμενο
Καπνός - αιθάληΟικοδομή & Περιεχόμενο
Πτώση Αεροσκάφους, Δένδρων, Κλαδιών, Στύλων ή ΕναέριωνΟικοδομή & Περιεχόμενο
Ζημιές στον Λέβητα
Διασάλευση – Διατάραξη Δημόσιας ΤάξηςΟικοδομή & ΠεριεχόμενοΠ.Κ.
Κακόβουλες ΕνέργειεςΟικοδομή & ΠεριεχόμενοΠ.Κ.
Τρομοκρατικές Ενέργειες ΟικοδομήΟικοδομή & ΠεριεχόμενοΠ.Κ.
Φυσικά ΦαινόμεναΟικοδομή & ΠεριεχόμενοΠ.Κ.10 % της ζημιάς με ελάχιστο ποσό 450 €
Διαρροή, Διάρρηξη ή Υπερχείλιση Εγκαταστάσεων, Σωληνώσεων / SprinklersΟικοδομή & ΠεριεχόμενοΠ.Κ.10% της ζημιάς με ελάχιστο € 750,00 σε περίπτωση ζημιάς σε κατοικία κατασκευής άνω των 25 ετών ή με σωληνώσεις παλαιότερες των 25 ετών.
Κλοπή / ΛηστείαΟικοδομή & Περιεχόμενο 10% της ζημιάς με ελάχιστο € 450,00 σε περίπτωση ζημιάς σε δευτερεύουσα (εξοχική) κατοικία
Πρόσκρουση ΟχήματοςΟικοδομή & Περιεχόμενο
Χρήματα σε περίπτωση κλοπήςΠεριεχόμενο300€
Ψυχολογική Υποστήριξη σε περίπτωση κλοπήςΠεριεχόμενο300€
ΔιακοσμητήςΠεριεχόμενο300€
Έξοδα Επανέκδοσης, Διαβατηρίου, Ταυτότητας & Άδειας Οδήγησης σε
περίπτωση κλοπής
Περιεχόμενο300€
Πτώση Αεροσκάφους, Δένδρων, Κλαδιών, Στύλων ή Εναέριων
Αντικειμένων
Οικοδομή & Περιεχόμενο
Τυχαία Θραύση ΚρυστάλλωνΟικοδομή & Περιεχόμενοεως 3.000€
Ηλιακός Θερμοσίφωνας
Οξείδωση ΚαθρεπτώνΠεριεχόμενο300€
Αλλοίωση ΤροφίμωνΠεριεχόμενο300€
Απώλεια Ενοικίων Περιεχόμενο5000€
Αποκομιδή ΣυντριμμάτωνΟικοδομή & Περιεχόμενο5% κάθε ασφαλισμένου
Δαπάνη Φύλαξης Ασφαλισμένης Περιουσίας σε Περίπτωση Ζημιάς Οικοδομή & Περιεχόμενο500€
Έξοδα Διαμονής σε άλλη κατοικία 5% κάθε ασφαλισμένου
Έξοδα για τη Μεταφορά, Παραμονή & Επανεγκατάσταση του Περιεχομένου σε άλλο χώρο 5% κάθε ασφαλισμένου
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις / Συσκευές μέχρι 2% της αξίας οικοδομής/περιεχομένου max 10.000€ 150€ για κάθε ζημιά
Αστική Ευθύνη
Εξωτερικά Βοηθητικά Κτίσματα
Αντικείμενα στην εξωτερική πλευρά της οικοδομής
Αντικείμενα (κινητά) στην Ύπαιθρο / Υπόστεγα
Δόση Στεγαστικού Δανείου (έως 6 μήνες)500€
Δαπάνη Μελετών & Έκδοσης Αδειών
Αναπροσαρμογή Ασφαλισμένου Κεφαλαίου λόγω Αύξησης Δείκτη Τιμών ΚαταναλωτήΔΤΚΔΤΚ
Προστασία Υπασφάλισης10% 10%
Προαιρετικές Καλύψεις Κεφάλαιο Κάλυψης Απαλλαγή
ΣεισμόςΟικοδομή & ΠεριεχόμενοΠ.Κ.Π.Κ. 2% του συνολικού ασφαλισμένου με ελάχιστο ποσό 1.000€
Καθίζηση / ΟλίσθησηΟικοδομήΠ.Κ. 2% του συνολικού ασφαλισμένου με ελάχιστο ποσό 1.000€
Απώλεια ενοικίων σε περίπτωση ολικής καταστροφής (μέγιστη περίοδο δωδέκα (12) μηνών από την υλική ζημιά) Π.Κ.
Κοσμήματα, Πολύτιμα Αντικείμενα 100.000,00 €ΠεριεχόμενοΠ.Κ.
Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός 10.000,00 € 100 €ΠεριεχόμενοΠ.Κ. 100€
Παράνομη Χρήση Πιστωτικής Κάρτας από τρίτο σε Περίπτωση ΚλοπήςΠεριεχόμενοΠ.Κ. 200€ και συνολικά
ανά ασφαλιστικό έτος
1.000€
Κατά παντός κινδύνου (τυχαίο γεγονός) .Η κάλυψη παρέχεται στις μόνιμες κατοικίες με την προυπόθεση ότι η συνολική ασφαλισμένη αξία οικοδομής ή περιεχομένου είναι πάνω από 300.000,00€Μέχρι 3.000€ 300€
Ενδεικτικό Κατασκευαστικό Κόστος Οικοδομών σε Αξία Καινούργιου Είδος οικοδομής Είδος κατασκευής - Κόστος ανά τ.μ.
Πολυκατοικία με αποκλειστική ή κύρια χρήση την κατοικίαΣυνήθης1000€
Καλή1200€
Πολυτελής1400€
Μονοκατοικίες και Οικοδομές από μία (1) έως τρείς (3) κατοικίεςΣυνήθης1200€
Καλή1400€
Πολυτελής1800€
Για τα βοηθητικά κτίσματα (αποθήκη, χώρος στάθμευσης κ.λ.π.)Η αξία ασφάλισης υπολογίζεται ως το 50% επί της αξίας του είδους οικοδομής.

Χρήσιμα Αρχεία

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Προγράμματα

interamerican
ΚΑΛΥΨΕΙΣHome BasicHome ClassicHome ExtraHome Total
Πυρκαγιά
Πρόσκρουση
Έκρηξη & ζημιές σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας
Πράξεις Βίας
Καιρικά φαινόμενα
Διαρροή Σωληνώσεων
Κοινόχρηστοι & βοηθητικοί χώροι
Τζάμια & καθρέπτες
Ηλεκτρικές συσκευές και εγκαταστάσεις
Καταστολή ζημιάς - Καθαρισμός
Προσωπικό ατύχημα
Δαπάνες μετά από καλυπτόμενο ζημιογόνο γεγονός
Ευθύνες προς επισκέπτες, γείτονες, τρίτους & ιδιοκτήτη
Κλοπή με διάρρηξη ή ληστεία
Ασφάλιση έκτακτου περιεχομένου & δώρων
Οικονομική στήριξη οικογένειας μετά από καλυπτόμενο ζημιογόνο γεγονός
Ψυχολογική στήριξη οικογένειας
Ασφάλιση κατοικιδίων
Επέκταση ασφάλισης σε νέα κατοικία
Κατά παντός κινδύνου
Προαιρετική κάλυψηHome BasicHome ClassicHome ExtraHome Total
Σεισμόςπ.κπ.κπ.κπ.κ

Χρήσιμα Αρχεία

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Προγράμματα

interasco
ΚΑΛΥΨΕΙΣΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΓΗΣ 1ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΕΓΗΣ 2ΣΤΕΓΗ ΠΛΗΡΕΣ
Κτίριο & Περιεχόμενο
Πυρκαγιά, πυρκαγιά από δάσος, κεραυνός, καπνός
Έκρηξη ευρεία - Έκρηξη οικιακών συσκευών
Βραχυκύκλωμα σε Α' κίνδυνοέως 3.500 €έως 3.500 €έως 3.500 €
Ίδια ζημία λέβητα κεντρικής θέρμανσηςέως 3.000 €έως 3.000 €
Ζημιές κατ' εντολή των αρχών
Πλημμύρα - θύελλα - καταιγίδα
Χιόνι - χαλάζι - παγετός
Έξοδα άντλησης υδάτωνέως 2.000 €έως 2.000 €έως 2.000 €
Διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης / θέρμανσης / κλιματισμού / αποχέτευσης
Κάλυψη διευρευνητικών εργασιώνέως 1.500 € (για κτίρια/σωληνώσεις έως 20 ετών)έως 1.500 € (για κτίρια/σωληνώσεις έως 20 ετών)
Ίδιες ζημίες σωληνώσεωνέως 300 €έως 300 €
Κατολίσθηση - καθίζηση
Πτώση δένδρων - στύλων
Πρόσκρουση οχήματος / Πτώση αεροσκάφους
Στάσεις - απεργίες - οχλαγωγίες - πολιτικές ταραχές
Τρομοκρατικές ενέργειες
Κακόβουλες ενέργειες
Έξοδα αρχιτέκτονα - μηχανικούέως 5.000 €έως 5.000 €
Κρύσταλλα - θραύση εξ. κρυστάλλων σε Α' κίνδυνοέως 3.000 € ετησίωςέως 3.000 € ετησίωςέως 3.000 € ετησίως
Αποκομιδή ερειπίωνέως 2% επί της αξίας του ακινήτουέως 2% επί της αξίας του ακινήτου
Κάλυψη δόσεων στεγαστικού δανείου σε περίπτωση ολικής καταστροφής της κατοικίας συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνουέως 6 μήνες & έως 500€ το μήναέως 6 μήνες & έως 500€ το μήνα
Αστική ευθύνη πυρκαγιάςέως 20% του ασφ. κεφ. & έως 100.000 ετησίωςέως 20% του ασφ. κεφ. & έως 100.000 ετησίωςέως 20% του ασφ. κεφ. & έως 100.000 ετησίως
Αστική ευθύνη προς τρίτουςέως 15% του ασφ. κεφ. & έως 50.000 ετησίωςέως 15% του ασφ. κεφ. & έως 50.000 ετησίωςέως 15% του ασφ. κεφ. & έως 50.000 ετησίως
Αξία αντικατάστασης
Όρος πρόνοιας 10%
Έξοδα δημοσίων αρχώνέως 10.000 €έως 10.000 €
Ζημιές στο κτίριο από κλοπήέως 3.000 €έως 3.000 €
Οικογενειακή αστική ευθύνη συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης από κατοικίδια ζώα έως 20.000 € ετησίωςέως 20.000 € ετησίως
Ζημιές στον ηλιακό θερμοσίφωνα έως 3.000 €
Εναλλακτική κατοικία έως 12 μήνες & έως 5% επί της αξίας του κτιρίου
Έξοδα φύλαξης κατοικίας σε περίπτωση που το κτίσμα χαρακτηριστεί ακατάλληλο για κατοίκιση συνεπεία καλυπτόμενου κινδύνου, για αμοιβή εταιρείας φύλαξης έως 1.500 ευρώ ανά ζημιογόνο γεγονός & ετησίωςέως 1.500 € ανά ζημιογόνο γεγονός & ετησίως
Απώλεια εισοδήματος από ενοίκια έως 12 μήνες & έως 10% επί της αξίας του κτιρίου
Κάλυψη της διαμονής σε ξενοδοχείο σε περίπτωση που το κτίσμα χαρακτηριστεί ακατάλληλο για κατοίκιση συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου για 15 ημέρες x 100 ευρώ ανά ημέραγια 15 ημέρες x 100 € ανά ημέρα
Κάλυψη αντικειμένων στερεών προσδεμένων στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου, τέντες και τα εξαρτήματα αυτών (έως 10 ετών), εγκαταστάσεις κεραιών, πέργκολες, πισίνες, BBQ, γκαράζ, μαντρότοιχοι, αυλόπορτες, κιόσκια για ζημιά από καλυπτόμενο κίνδυνο έως 3.000 ανά ζημιογόνο γεγονός & ετησίως
Κλοπή συνεπεία διαρρήξεως, αναρριχήσεως, αντικλείδι
Ζημιές στο περιεχόμενο από κλοπή
Έξοδα αντικατάστασης κλειδαριάς - απολεσθέντων κλειδιών μετά από διάρρηξη έως 250 €
Ζημιές κατά την προσωρινή μεταφορά οικοσκευής (μετά από ζημιά) έως 5.000 €
Αλλοίωση τροφίμων στον καταψύκτη έως 500 €
Έξοδα μεταφοράς οικοσκευής έως 1.500 €
Έξοδα αποθήκευσης οικοσκευής (μετά από ζημία καλυπτομένου κινδύνου) έως 5.000 €
΄Εξοδα αποκατάστσης προσωπικών εγγράφων μετά από ασφαλιζόμενη ζημιά έως 500 €
Έκτακτα ιατροφαρμακευτικά έξοδα νοσοκομείου από ατύχημα συνεπεία πυρκαγιάς έως 450 €
Έκτακτα έξοδα που θα προκύψουν από την απώλεια βασικής σχολικής εκπαίδευσης παιδιών, μετά από ατύχημα συνεπεία πυρκαγιάς έως 900 € ετησίως
Θραύση ειδών υγιεινής συνεπεία τυχαίου γεγονότος έως 1.000 € ανά ζημιογόνο γεγονός και ετησίως
Αυτόματη αναπροσαρμογή ασφαλιζομένων κεφαλαίων 1% ετησίως
Πληρωμή λογαριασμών Δ.Ε.Η., Ύδρευσης και Σταθερού Τηλεφώνου για ζημιά σε περίπτωση που το κτίσμα χαρακτηριστεί ακατάλληλο για κατοίκηση συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου έως 1.500 € ανά ζημιογόνο γεγονός & ετησίως
Κοσμήματα εντός πακτωμένου χρηματοκιβωτίου μέσα στην ασφαλισμένη κατοικία συνεπεία κλοπής διαρρήξεως έως 1.500 € ανά ζημιογόνο γεγονός & ετησίως
Απώλεια ζωής από ατύχημα € 20.000
Μόνιμη ολική ανικανότητα / Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα € 20.000
Σεισμός (με απαλλαγή 2% επί του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου)προαιρετικά
Ετήσιο Ολικό Ποσό Ασφαλίστρου ανά 1.000€ ασφαλιζόμενο κεφάλαιο
Κτίριο ανά 1.000€ ασφαλ. κεφάλαιο1.20 €1.45 €0.76 €
Περιεχόμενο ανά 1.000€ ασφαλ. κεφάλαιο1.20 €1.45 €1.52 €
Ελάχιστα ετήσια ολικά ασφάλιστρα60 €60 €60 €
Κτίριο με σεισμό ανά 1000€ ασφαλ. κεφάλαιο 2,00 €
Απαλλαγές
Βραχυκύκλωμα σε Α' κίνδυνο150 €
Θύελλα - καταιγίδα - πλημμύρα - χιόνι - χαλάζι - παγετός10% στα υπόγεια & ημιυπόγεια στο ποσό της ζημιάς με ελάχιστο 750 €
10% στα ισόγεια & άνω ορόφους στο ποσό της ζημιάς με ελάχιστο 450 €
Διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης / θέρμανσης / κλιματισμού / αποχέτευσης10% στο ποσό της ζημιάς με ελάχιστο 300 € & ελάχιστο 600 € εάν τα κτίρια / σωληνώσεις είναι > 25 χρονών
Οικογενειακή αστική ευθύνη συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης από κατοικίδια ζώα150 € ανά ζημιά