Η εταιρία μας προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένοι. Δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων όπως επίσης και στις ασφαλίσεις ζωής και Υγείας.

Θεσσαλονίκη : 2310 264808 | Πρέβεζα: 26820 89257 info@cosmosunion.gr

ασφάλιση ζωής

Με την ασφάλεια ζωής μπορείτε να εξασφαλίσετε την οικογένειά σας.
Με το κεφάλαιο που παρέχει στους δικαιούχους, τους δίνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές συνέπειες που έχει η πρόωρη απώλεια ζωής ή η μόνιμη ολική ανικανότητα για εργασία.

Οι ασφαλίσεις ζωής χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: στις βασικές και στις συμπληρωματικές:

 

Βασικές καλύψεις

Ισόβια Ασφάλιση
Πρόσκαιρη Ασφάλιση
Μικτή Ασφάλιση
Ασφάλιση Επιβίωσης
Ασφάλιση Δανειολήπτη

Συμπληρωματικές καλύψεις*

Ισόβια Ασφάλιση
Θάνατος και Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από Ατύχημα
Προσωπικό Ατύχημα
Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων
Απώλεια Εισοδήματος

*λειτουργούν σε συνδυασμό, ή ταυτόχρονα
με την κάλυψη ζωής που προβλέπει το ασφαλιστήριο

 

Συμπληρώνοντας την φόρμα ενδιαφέροντος , ένας εξειδικευμένος υπάλληλος της Cosmos Union θα σας προτείνει το πρόγραμμα που ταιριάζει στις δικές ανάγκες.

Φόρμα Ενδιαφέροντος