Η εταιρία μας προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένοι. Δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων όπως επίσης και στις ασφαλίσεις ζωής και Υγείας.

Θεσσαλονίκη : 2310 264808 | Πρέβεζα: 26820 89257 info@cosmosunion.gr

Τα Γραφεία μας

  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  • Τσιμισκή 17, 54624

  • T. 2310 264806-8

  • Email: info@cosmosunion.gr

  • ΠΡΕΒΕΖΑ
  • Χαονίας 6, 48100

  • Τ. 26820 89257-8-9

  • Email: info@cosmosunion.gr

Πάντα διαθέσιμοι