Η εταιρία μας προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένοι. Δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων όπως επίσης και στις ασφαλίσεις ζωής και Υγείας.

Θεσσαλονίκη : 2310 264808 | Πρέβεζα: 26820 89257 info@cosmosunion.gr

σύνταξη & αποταμίευση

ΣΥΝΤΑΞΗ

Ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης μπορεί να εξασφαλίσει ένα ικανοποιητικό συμπλήρωμα στις απ’ όσο φαίνεται “πενιχρές” συντάξεις που μπορεί να περιμένει ένας εργαζόμενος σήμερα.

Εξασφαλίζει τη σιγουριά και την άνεση που χρειάζεστε στα χρόνια της συνταξιοδότησής σας, διατηρώντας το επίπεδο διαβίωσης που έχετε δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια, απολαμβάνοντας ξένοιαστοι τη νέα φάση της ζωής σας.

Τα πλεονεκτήματα της ιδιωτικής ασφάλισης έναντι της δημόσιας ασφάλισης είναι ότι μπορείτε να επιλέξετε:

Το ύψος της σύνταξης που επιθυμείτε
Τη διάρκεια καταβολής της εγγυημένης μηνιαίας σύνταξης
Το χρόνο που θέλετε να αρχίσετε να απολαμβάνετε αυτήν την παροχή

ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ

Η ασφαλιστική αποταμίευση μας εξασφαλίζει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός κεφαλαίου, μέσω σταθερών ετήσιων πληρωμών δηλαδή τη συσσώρευση κάποιου κεφαλαίου, μέσω ενός ασφαλιστηρίου αποταμίευσης, για τη κάλυψη μελλοντικών μας αναγκών όπως:

Τη δημιουργία κεφαλαίου για τις σπουδές των παιδιών μας ή το ξεκίνημα του επαγγέλματος τους.
Τη δημιουργία κεφαλαίου για την αγορά κάποιου περιουσιακού στοιχείου.
Τη δημιουργία ενός εφάπαξ ποσού για την αναπλήρωση εισοδήματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Τη δημιουργία κεφαλαίου με σκοπό την αναπλήρωση μέρους της σύνταξης.

Τα ασφάλιστρα του αποταμιευτικού προγράμματος καταβάλλονται κάθε χρόνο και δημιουργούν  ένα σημαντικό κεφάλαιο, το οποίο  δίδεται στον ασφαλισμένο, κατά τη λήξη της ασφάλισης, εφάπαξ ή και νωρίτερα εφόσον ο ίδιος επιλέξει διαφορετικά 

Φόρμα Ενδιαφέροντος