Η εταιρία μας προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένοι. Δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων όπως επίσης και στις ασφαλίσεις ζωής και Υγείας.

Θεσσαλονίκη : 2310 264808 | Πρέβεζα: 26820 89257 info@cosmosunion.gr

ταξιδιωτική ασφάλιση

Ξεκινήστε με σιγουριά κάθε σας ταξίδι!

 

Tι καλύπτει συνήθως η ταξιδιωτική ασφάλιση:

 Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από Ατύχημα ή Αιφνίδια Ασθένεια εκτός και εντός νοσοκομείου.
 Έξοδα επαναπατρισμού σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν το ταξίδι να συνεχιστεί για λόγους υγείας.
  Έξοδα υγειονομικής μεταφοράς από τον τόπο ενός ατυχήματος, προς το πλησιέστερο νοσοκομείο.
 Έξοδα για μεταφορά και διαμονή συνοδού σε περίπτωση εισαγωγής σε νοσοκομείο.
  Έξοδα ακυρωτικών ματαίωσης ή αναβολής του ταξιδιού για λόγους υγείας.
  Αποζημίωση ακυρωτικών σε περίπτωση διακοπής του για λόγους υγείας.

 

Προαιρετικές καλύψεις:

  Νομική προστασία στο εξωτερικό
  Κάλυψη της Αστικής Ευθύνης μας από λάθη, παραλείψεις ή την αμελή μας συμπεριφορά.
  Αποζημίωση για καθυστερημένη παράδοση ή απώλεια αποσκευών.
 Πολλές ακόμη παροχές.

Φόρμα Ενδιαφέροντος