Η εταιρία μας προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένοι. Δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων όπως επίσης και στις ασφαλίσεις ζωής και Υγείας.

Θεσσαλονίκη : 2310 264808 | Πρέβεζα: 26820 89257 info@cosmosunion.gr

ασφάλιση εξοχικής κατοικίας

Σύγχρονα και ολοκληρωμένα προγράμματα ασφάλισης εξοχικής κατοικίας, που προσαρμόζονται στα δικά σας μέτρα και στις δικές σας πραγματικές ανάγκες, με ξεκάθαρους όρους, λογικά ασφάλιστρα και άμεση διεκπεραίωση σε περίπτωση ζημιάς.

επιλέξτε εταιρεία

για να δείτε τα προγράμματα και χρήσιμα αρχεία

Χρήσιμα Αρχεία

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Προγράμματα

interamerican
ΚΑΛΥΨΕΙΣHome BasicHome ClassicHome ExtraHome Total
Πυρκαγιά
Πρόσκρουση
Έκρηξη & ζημιές σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας
Πράξεις Βίας
Καιρικά φαινόμενα
Διαρροή Σωληνώσεων
Κοινόχρηστοι & βοηθητικοί χώροι
Τζάμια & καθρέπτες
Ηλεκτρικές συσκευές και εγκαταστάσεις
Καταστολή ζημιάς - Καθαρισμός
Προσωπικό ατύχημα
Δαπάνες μετά από καλυπτόμενο ζημιογόνο γεγονός
Ευθύνες προς επισκέπτες, γείτονες, τρίτους & ιδιοκτήτη
Κλοπή με διάρρηξη ή ληστεία
Ασφάλιση έκτακτου περιεχομένου & δώρων
Οικονομική στήριξη οικογένειας μετά από καλυπτόμενο ζημιογόνο γεγονός
Ψυχολογική στήριξη οικογένειας
Ασφάλιση κατοικιδίων
Επέκταση ασφάλισης σε νέα κατοικία
Κατά παντός κινδύνου
Προαιρετική κάλυψηHome BasicHome ClassicHome ExtraHome Total
Σεισμόςπ.κπ.κπ.κπ.κ

Χρήσιμα Αρχεία

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Προγράμματα

generali
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ HOME STYLEΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Πυρκαγιά
Κεραυνός
Έκρηξη οικιακών συσκευών
Καπνός - αιθάλη
Πτώση αεροσκάφους
Αστική ευθύνη από πυρκαγιά100,000 €
Δόση Στεγαστικού Δανείου500 €
Δαπάνη Μελετών & Έκδοσης Αδειών
Αναπροσαρμογή Ασφαλισμένου Κεφαλαίου Λόγω Αύξησης Δείκτη Τιμών
Καταναλωτή
ΔΤΚ
Προστασία Υπασφάλισης10%
Προαιρετική κάλυψη
Σεισμός (απαλλαγή 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ελάχιστο 1.000€)
Τρομοκρατικές , κακόβουλες ενέργειες ,Διατάραξη Δημόσιας Τάξης ,Φυσικά φαινόμενα (10% της ζημιάς με min 450 €)
Ετήσια Μικτά ασφάλιστρα ανα 1.000€ ασφαλιζόμενου κεφαλαίου
Κτίριο0.55 €
Σεισμός 1.39 €
Σεισμός & Διατ.Δημ.Τάξης-Τρομοκρατικές/Κακ.Ενέργειες./Φυσικά Φαινόμενα1.68 €
Εκπτώσεις
Ετήσιο συμβόλαιο παρέχεται έκπτωση 5%
Ελάχιστα ασφάλιστρα
Ετήσια ή εξάμηνη διάρκεια20 €

Χρήσιμα Αρχεία

Φόρμα Ενδιαφέροντος

Προγράμματα

interasco
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΛΥΨΗΣ
Πυρκαγιά
Κεραυνός
Έκρηξη οικιακών συσκευών
Πυρκαγιά από δάσος
Καπνός
Ζημιές κατ΄ εντολή των αρχών
Ζημιές στο κτίριο από κλοπή έως 300 €
Κλοπή συνεπεία διαρρήξεως, αναρριχήσεως σε Α’ κίνδυνο έως 10.000 €
Ζημιές στον ηλιακό θερμοσίφωναέως 2% του κτιρίου
Πτώση αεροσκάφους
Πρόσκρουση οχήματος
Θραύση εξ. κρυστάλλων και καθρεπτών έως 200 € ετησίως
Ζημιές κατά την προσωρινή μεταφορά οικοσκευής έως 5% του περιεχομένου
Αποκομιδή ερειπίων έως 1% επί της αξίας του κτιρίου
Έκτακτα ιατροφαρμακευτικά έξοδα νοσοκομείου από ατύχημα συνεπεία πυρκαγιάς έως 450 €
Έκτακτα έξοδα από την απώλεια βασικής σχολικής εκπαίδευσης παιδιών, συνεπεία πυρκαγιάςέως 900 € ετησίως
Αστική ευθύνη προς τρίτουςέως 10% με max 1.500 €
Προαιρετική κάλυψη
Σεισμός (απαλλαγή 2% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου)
Ετήσια Μικτά ασφάλιστρα ανα 1.000€ ασφαλιζόμενου κεφαλαίου
Κτίριο1,10 €
περιεχόμενο2,08 €
Σεισμός Σύμφωνα με τιμολόγιο σεισμού
Εκπτώσεις
Ετήσια συμβόλαιο παρέχεται έκπτωση 5%
Λόγω ύπαρξης άλλου συμβολαίου στην εταιρίαπαρέχεται έκπτωση 5%
Ελάχιστα ασφάλιστρα
Ετήσια διάρκεια60 €
Εξάμηνη διάρκεια40 €