Η εταιρία μας προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένοι. Δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων όπως επίσης και στις ασφαλίσεις ζωής και Υγείας.

Θεσσαλονίκη: 2310 264808 | Πρέβεζα: 26820 89257 info@cosmosunion.gr

ασφάλιση υγείας

Η υγεία μας είναι το πολυτιμότερο αγαθό και ο σημαντικότερος παράγοντας ποιότητας ζωής και αισθήματος ασφαλείας.
Η προστασία της υγείας μας αλλά και της υγείας της οικογένειας μας είναι υψίστης σημασίας κυρίως την περίοδο που διανύουμε κατά την οποία οι υπηρεσίες των δημόσιων ασφαλιστικών οργανισμών κρίνονται ανεπαρκείς.
Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας προσφέρει υψηλή ποιότητα υπηρεσιών υγείας και καλύτερη διαχείριση του κόστους.

Μαζί μας θα βρείτε ολοκληρωμένες και εξειδικευμένες νοσοκομειακές και εξωνοσοκομειακές καλύψεις ιδιωτικής ασφάλισης υγείας ώστε να έχετε εσείς και η οικογένεια σας, την κατάλληλη υποστήριξη και προστασία στις δύσκολες στιγμές.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

επιλέξτε εταιρεία

για να δείτε τα προγράμματα και χρήσιμα αρχεία

επιλέξτε εταιρεία

για να δείτε τα προγράμματα και χρήσιμα αρχεία

Ασφάλιση Υγείας

Ασφάλιση Υγείας

Ασφάλιση Υγείας