Η εταιρία μας προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένοι. Δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων όπως επίσης και στις ασφαλίσεις ζωής και Υγείας.

Online Προσφορά Ασφάλισης    Ολοκληρωμένες Ασφαλιστικές Υπηρεσίες

    εξειδικευμένο προσωπικό
    Μπορούμε να παρέχουμε υψηλής ποιότητας ασφαλιστικές υπηρεσίες με τελικό σκοπό τη βέλτιστη κάλυψη των ασφαλιστικών σας αναγκών στο χαμηλότερο δυνατό κόστος.
    ποικιλία ασφ. προϊόντων
    Συνεργασία με τις μεγαλύτερες και αξιόπιστες εταιρείες του ασφαλιστικού τομέα.
    τμήμα ζημιών
    Από τις βασικές αρχές μας είναι η αποτελεσματικότητα και η έγκαιρη αποζημίωση.
    επικοινωνήστε για συνεργασία

    δημιουργούμε

    χαμόγελα

    προσφέρουμε στους συνεργάτες μας

    1

    Μηχανογραφικό Σύστημα Συνεργατών

    2

    Online Συγκριτική Τιμολόγηση

    3

    Ποικιλία ασφαλιστικών προϊόντων

    4

    Εκπαίδευση

    ποικιλία προϊόντων

    κλάδοι ασφάλισης

    20

    ασφαλ. εταιρείες

    17

    Βραβεία

    βραβευόμαστε για την
    απόδοση μας κάθε χρόνο

    3o Βραβείο

    Μεγαλύτερου χαρτοφυλακίου Πανελλαδικά
    και βραβείο VIP συνεργάτη

    2019-ERGO

    Βραβείο Αύξησης

    Αύξησης παραγωγής Γενικών ασφαλίσεων περιοχής Ηπείρου

    2018-ΙΝΤΕΡΣΑΛΟΝΙΚΑ

    4o Βραβείο

    Μεγαλύτερου χαρτοφυλακίου Πανελλαδικά

    2018-ERGO

    Note: Carousel will only load on frontend.