Η εταιρία μας προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένοι. Δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων όπως επίσης και στις ασφαλίσεις ζωής και Υγείας.

logo-white-1-250x51

30 χρόνια εξασφαλίζουμε την καθημερινότητα σας

Με εμπειρία 30 και πλέον χρόνων στο χώρο των Ασφαλίσεων και ειδικά της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης η Cosmos Union Agency είναι ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας COSMOS UNION ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΉ Ο.Ε.

Δραστηριοποιείται στο χώρο της πρακτορείας ασφαλίσεων με μεγάλη επιτυχία. Στην επιτυχία αυτή έχει συμβάλλει το γεγονός ότι η εταιρεία αποτελείται από στελέχη άρτια καταρτισμένα στον τομέα τους και οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχει έρχονται μετά από εκτεταμένη διερεύνηση αναγκών των συνεργατών μας. Το κυριότερο, όμως, είναι πως βρισκόμαστε σε διαρκή αναζήτηση ασφαλιστικών προϊόντων που μπορούν να ωφελήσουν το συνεργάτη μας, είτε οικονομικά, είτε σε επίπεδο παροχών, ακόμα και μετά τη σύναψη του συμβολαίου του.

Οργανόγραμμα Επιχείρησης

Προκειμένου να επιτύχουμε τον σκοπό μας, ο οποίος είναι να κερδίσουμε την απόλυτη εμπιστοσύνη του συνεργάτη μας, είτε πρόκειται για ιδιώτη, είτε για επιχειρήσεις, η Cosmos Union Agency έχει δημιουργήσει ειδικά καταρτισμένα τμήματα εξυπηρέτησης, ώστε να καλύπτει τις κάθε είδους ανάγκες ασφάλισης του συνεργάτη μας, αλλά και συμβουλευτικά με ασφαλιστικές προτάσεις πριν και μετά τη διάρκεια του συμβολαίου του. Συγκεκριμένα, η διοικητική μας διάρθρωση είναι η εξής:


 Γενική Διεύθυνση
 Γραμματεία
 Εξυπηρέτηση συνεργατών και πελατών
 Διαχείριση Συμβολαίων / Κινδύνων / Ζημιών
 Οικονομικές υπηρεσίες

Η Ιστορία μας

1992 | H αρχή

Το 1992 ο Ηλίας Ιωάννου μετά την ολοκλήρωση των σπουδών του, εντάχθηκε στο Agency της Αγροτικής Ζωής.

Ασφαλιστικό Πρακτορείο

Το 1995 αποφάσισε να μετακινηθεί από το agency στο πρακτορειακό δίκτυο δημιουργώντας το δικό του πρακτορείο στην Πρέβεζα και άρχισε να συνεργάζεται με διάφορες εταιρείες της ασφαλιστικής αγοράς

Επέκταση στη Θεσσαλονίκη

Το 2012 ο Ηλίας Ιωάννου αποφάσισε την επέκταση των εργασιών του δημιουργώντας Υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη

Επέκταση στην Αθήνα

Το 2022 δημιουργήθηκε Υποκατάστημα στην Αθήνα

Cosmos Union

Η επωνυμία του πρακτορείου του σήμερα είναι γνωστή ως Cosmos Union Ασφαλιστικές Πρακτορεύσεις, με slogan το “στόχος μας το χαμόγελό σας”, που αφορά συνεργάτες και πελάτες.