Η εταιρία μας προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένοι. Δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων όπως επίσης και στις ασφαλίσεις ζωής και Υγείας.

Θεσσαλονίκη : 2310 264808 | Πρέβεζα: 26820 89257 info@cosmosunion.gr

ασφάλιση μεταφορών

Η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των εμπορευμάτων είναι πολύ σημαντική για να λειτουργεί αποτελεσματικά στο σύνολό της η επιχείρησή σας. Γι’ αυτό είναι εξίσου σημαντικό να έχετε προνοήσει για την προστασία σας από τέτοιες περιπτώσεις.

Η ασφάλιση μεταφορών γίνεται με βάση τις διεθνείς ρήτρες Α, Β, C από τις οποίες η ρήτρα Α είναι η πλέον ολοκληρωμένη.

Η κάλυψη αναφέρεται σε μεταφερόμενα αντικείμενα οποιασδήποτε αξίας, με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο (φορτηγό, αυτοκίνητο, σιδηρόδρομο, αεροπλάνο, πλοίο, φορτηγίδα, ποταμόπλοιο, ταχυδρομείο, κλπ.), από ή προς οποιοδήποτε σημείο του κόσμου.

Οι ασφαλίσεις μεταφορών ακολουθούν τόσο τις διεθνώς αναγνωρισμένες ΡΗΤΡΕΣ όσο και τις εφαρμοσμένες στην Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Ολική απώλεια μόνοΚαλύπτεται η απώλεια του φορτίου λόγω ολικής απώλειας του μεταφορικού μέσου και χωρίς καμία συνεισφορά σε γενική αβαρία ή σώστρα.
Ρήτρα ΑΚαλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι εκτός από τις πάγιες εξαιρέσεις.
Ρήτρα ΒΚαλύπτονται οι κίνδυνοι της ρήτρας Γ και επιπλέον σεισμός, ηφαιστειακή έκρηξη, κεραυνός, αρπαγή από τα κύματα, είσοδος νερού από θάλασσα, λίμνη ή ποταμό και απώλεια ολοκλήρων δεμάτων από πτώση τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, τη φόρτωση και την εκφόρτωση.
Ρήτρα ΓΚαλύπτεται η απώλεια ή ζημιά που οφείλεται ή προξενείται από φωτιά, έκρηξη, προσάραξη, βύθιση, ανατροπή, εκτροχιασμό, σύγκρουση ή επαφή του μέσου μεταφοράς με εξωτερικό αντικείμενο (εκτός από νερό), εκφόρτωση σε λιμάνι καταφυγής, θυσία γενικής αβαρίας, εκβολή φορτίου, συνεισφορά σε γενική αβαρία και σώστρα.
Ρήτρα AIRΚαλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι αεροπορικής μεταφοράς, εκτός από τις πάγιες εξαιρέσεις.
Φόρμα Ενδιαφέροντος

επιλέξτε εταιρεία

για να δείτε τα προγράμματα και χρήσιμα αρχεία

Ασφάλιση Μεταφορών
Ασφάλιση Μεταφορών
Ασφάλιση Μεταφορών
Ασφάλιση Μεταφορών