Η εταιρία μας προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένοι. Δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων όπως επίσης και στις ασφαλίσεις ζωής και Υγείας.

Θεσσαλονίκη : 2310 264808 | Πρέβεζα: 26820 89257 info@cosmosunion.gr

ασφάλιση αστικής ευθύνης

Σύμφωνα με τον ορισμό της Αστικής Ευθύνης ως νομικού όρου πρόκειται για την περίπτωση όπου κάποιος προξενεί με πράξη ή παράλειψή του από αμέλεια, σωματική βλάβη ή/και υλική ζημιά σε τρίτο και υποχρεούται να την αποκαταστήσει.

Η Cosmos Union εξειδικεύεται στον κλάδο της Αστικής Ευθύνης με πολλά προγράμματα και ασφαλιστικά πακέτα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές και επαγγελματικές ανάγκες.

Συμπληρώνοντας την φόρμα ενδιαφέροντος, ένας εξειδικευμένος υπάλληλος της Cosmos Union θα σας προτείνει το κατάλληλο πρόγραμμα αστικής ευθύνης με το οποίο σε περίπτωση πρόκλησης ζημιάς σε τρίτο θα αποζημιωθείτε με γρήγορες και απλές διαδικασίες..

Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης – Κατηγορίες Προγραμμάτων

Σας καλύπτει για ζημιές που μπορεί να προκληθούν σε τρίτους από τη λειτουργία της επιχείρησής σας κατά τη διάρκεια διαμονής τους σε αυτή.

Επιχειρήσεις / Επαγγέλματα:

  Κοινόχρηστοι Χώροι

 Γραφεία

 Εκπαιδευτήρια

 Καταστήματα / Εμπορικές Επιχειρήσεις

 Εστιατόρια / Καφέ / Κυλικεία

 Ανελκυστήρες

 Χώροι Στάθμευσης Αυτοκινήτων

 

  Πρατήρια βενζίνης / Συνεργεία αυτοκινήτων

 Γυμναστήρια

 Ιδιοκτήτες Κτιρίων

 Εργασίες Καθαρισμού Κτιρίων

 Διοργάνωση Εκδηλώσεων

 Ενοικιαζόμενα Δωμάτια / Ξενοδοχεία

 Κατασκευή Έργου

Επιχειρήσεις / Επαγγέλματα:

  Ιατροί
 Τεχνικοί
 Φαρμακοποιοί
 Δικηγόροι
 Πολιτικοί Μηχανικοί / Αρχιτέκτονες
 Λογιστές
 Διαμεσολαβητές
 Κομμωτές & Κέντρα Περιποίησης Άκρων

Σας καλύπτει για την αστική ευθύνη που έχετε ως εργοδότης και των αντιπροσώπων σας για εργατικά ατυχήματα σε υπαλλήλους ή εργάτες που απασχολούνται στην επιχείρησή σας.

Με την ασφάλεια αυτή καλύπτεστε εάν είστε κατασκευαστής, εισαγωγέας ή έμπορος για αποζημιώσεις που θα υποχρεωθείτε να καταβάλλετε σε τρίτους για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές που θα προκληθούν από τη χρήση ελαττωματικού προϊόντος.

Φόρμα Ενδιαφέροντος