Η εταιρία μας προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένοι. Δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων όπως επίσης και στις ασφαλίσεις ζωής και Υγείας.

Θεσσαλονίκη : 2310 264808 | Πρέβεζα: 26820 89257 info@cosmosunion.gr

νομική προστασία

Με τα προγράμματα νομικής προστασίας εξασφαλίζετε κάλυψη δικαστικών ή εξώδικων δαπανών που απαιτούνται για να προστατεύσετε τα έννομα συμφέροντά σας.

Καλύψεις:

  τις δικηγορικές αμοιβές
 τα δικαστικά έξοδα
 τις αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών
 τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων και
διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων
 την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη

Φόρμα Ενδιαφέροντος

επιλέξτε προϊόν

για να δείτε τα προγράμματα