Η εταιρία μας προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένοι. Δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων όπως επίσης και στις ασφαλίσεις ζωής και Υγείας.

Θεσσαλονίκη : 2310 264808 | Πρέβεζα: 26820 89257 info@cosmosunion.gr

παιδικά προγράμμματα

Μεγαλώστε το παιδί σας με ηρεμία, σιγουριά και εμπιστοσύνη παρέχοντας του ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα υγείας έτσι ώστε να μπορείτε να αντιμετωπίσετε άμεσα και αποτελεσματικά οποιοδήποτε θέμα υγείας και αν προκύψει με 100% κάλυψη για νοσηλεία σε όλα τα ιδιωτικά ή δημόσια νοσοκομεία.

Φόρμα Ενδιαφέροντος

επιλέξτε εταιρεία

για να δείτε τα προγράμματα και χρήσιμα αρχεία

Ασφάλιση Υγείας
Ασφάλιση Αποταμίευσης

Βασικές ασφαλιστικές καλύψεις:

 Καταβολή εγγυημένου κεφαλαίου και μερισμάτων (για σπουδές ή οικονομική βοήθεια του παιδιού), όταν το παιδί φθάσει σε ηλικία μεταξύ 18 και 30 ετών.
 Επιστροφή καταβληθέντων καθαρών ασφαλίστρων ζωής και συσσωρευμένων μερισμάτων, στο λήπτη της ασφάλισης, σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου.
 Καταβολή ασφαλίστρων μέχρι τη λήξη της διάρκειας, σε περίπτωση Θανάτου ή Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας του λήπτη της ασφάλισης.