Η εταιρία μας προσφέρει στους πελάτες της ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στους οποίους είναι εκτεθειμένοι. Δραστηριοποιείται σε όλους τους κλάδους γενικών ασφαλίσεων όπως επίσης και στις ασφαλίσεις ζωής και Υγείας.

Θεσσαλονίκη : 2310 264808 | Πρέβεζα: 26820 89257 info@cosmosunion.gr

Γίνε συνεργάτης

Η ανάπτυξη της εταιρίας μας βασίζεται, στο συνεχώς διευρυνόμενο δίκτυο συνεργασιών με επαγγελματίες διαμεσολαβητές, μέσω των οποίων παρέχουμε ασφαλιστικές υπηρεσίες σε όλους τους τομείς ενδιαφέροντος και υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση των πελατών μας, σε όλες τις περιοχές της Ελλάδος.

Υποστήριξη Συνεργατών

ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση
Προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση για τους συνεργάτες μας σε όλο το φάσμα των ασφαλιστικών εργασιών.

 

 

οικονομικά οφέλη
Προσφέρουμε υψηλά οικονομικά οφέλη.

 

 

εξειδικευμένα στελέχη
Παρέχουμε πλήρη στήριξη στους συνεργάτες μας με την παρουσία εξειδικευμένων στελεχών είτε της εταιρίας μας, είτε απευθείας από τις ασφαλιστικές εταιρίες όταν και όπου χρειάζεται.

 

 

ενίσχυση πελατολογίου
Παρέχουμε παρουσιάσεις προγραμμάτων ως ιδέες για την ενίσχυση του πελατολογίου.

 

 

   Web Insurer & BlueByte

 • κάνουμε τη δουλειά σας εύκολη

 • Σύγκριτική Τιμολόγηση σε 16 ασφαλιστικές εταιρείες

 • Έκδοση Συμβολαίων

  Άμεση έκδοση νέου συμβολαίου- ανανεωτηρίων με χρήση πλαφόν που ορίζεται βάσει παραγωγής

 • Παρακολούθηση Χαρτοφυλακίου

 • Παρακολούθηση Παραγωγικων Στοιχείων

 • Πλήρης Εικόνα συμβολαίων & πελατών

 • Αποστολή Προσφοράς με την εταιρική ταυτότητα του συνεργάτη

 • Έκδοση Ειδοποιητηρίων

  Δυνατότητα μαζικής έκδοσης και αποστολής ειδοποιητηρίων ηλεκτρονικά στους πελάτες σας.

 • Αποστολή SMS

  Δυνατότητα αποστολής SMS στο πελατολόγιο σας όπως εσείς ορίσετε

 • BlueByte

   Δυνατότητα παροχής στους συνεργάτες μας γέφυρας αρχείου παραγωγής μεταξύ προγράμματος bluebyte και συνεργάτη. 
   Υποστηρίζουμε την δημιουργία πυραμίδας για συνεργάτες με επίπεδα και υπερπρομήθειες.

Ελάτε να γνωριστούμε